Bytový komplex U Gymplu


Soubor obytných budov spojených společnou podzemní částí. 76 bytů a 6 komerčních prostor napojených na centrální zásobování teplem.

Továrna Mastných


Rekonstrukce bývalé továrny v Lomnici nad Popelkou na několik pokojů, loftů, muzeum a kovářskou dílnu. Zdrojem je plynová kotelna kombinovaná s kotlem na tuhá paliva vzhledem k vysoké dostupnosti dřeva. Z designových důvodů byly voleny žebrové trubky a sálavé pasy jako otopná tělesa.

DOX


Centrum současného umění, architektury a designu DOX dnes patří mezi nejprogresivnější umělecké instituce v České republice a těší se široké oblibě veřejnosti.